Menu

Targowisko

Targowisko

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” pn.

„Budowa targowiska gminnego w miejscowości Nowe.”

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach operacji „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Zadanie realizowane jest w miejscowości Nowe.

Wskaźniki zadania:

  • budowa targowiska – 1 obiekt

Umowę zawarto w dniu 16 listopada 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Wartość projektu ogółem 1 950 780,00zł, kwota dofinansowania 992 307,00 złotych.

Targowisko rozpoczęcie robót

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe
województwo kujawsko-pomorskie, powiat świecki

Dane identyfikacyjne

  • NIP: 5591898336
  • REGON: 092351038
  • TERYT (TERC): 0414063
[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie: Urząd Gminy Nowe