Menu

Dane kontaktowe

Ciepłe Mieszkanie

Logo projektu

29 sierpnia 2023 roku ruszył nabór wniosków do Programu „Ciepłe mieszkanie” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

W ramach projektu właściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych mogą ubiegać się o środki na wymianę źródła ciepła na paliwa stałe na inne bardziej ekologiczne systemy lub podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego systemu ogrzewania. Nabór wniosków będzie realizowany do 30 września 2025 r. W ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, wysokość  uzyskanego przez Gminę Nowe dofinansowania wynosi 1.050.000,00 zł.

Dofinansowanie przysługuje do wymiany źródła ciepła na paliwa stałe na: kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewanie elektryczne, pompę ciepła albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego systemu ogrzewania. Dodatkowo, oprócz tych prac, uczestnicy programu będą mogli wykonać nową instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymianę okien i drzwi oraz wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła (wyłącznie pod warunkiem wykonania zadania podstawowego jakim jest wymiana źródła ciepła). Do kosztów objętych dofinansowaniem kwalifikuje się także koszt przygotowania dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

Na jeden lokal mieszkalny przysługuje jedno dofinansowanie. Program nie obejmuje budynków ogrzewanych miejską siecią ciepłowniczą lub siecią gazową. O wsparcie mogą ubiegać się właściciele lub współwłaściciele lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, spełniający określone kryteria dochodowe, od których uzależniona jest wysokość dofinansowania:

  1. do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł na jeden lokal mieszkalny, dla osób, których roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 tys. zł;

  2. do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł na jeden lokal mieszkalny, dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2342 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

  3. do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny, dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym, lub posiadających ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

Regulamin, wnioski oraz instrukcje w załączeniu na dole strony.

 

Informacje o realizacji programu:

Liczba złożonych wniosków: 7

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 3

Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania: 38.107,78 zł

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe
województwo kujawsko-pomorskie, powiat świecki

Dane identyfikacyjne

  • NIP: 5591898336
  • REGON: 092351038
  • TERYT (TERC): 0414063
[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie: Urząd Gminy Nowe