Menu

Dane kontaktowe

Granty PPGR

Granty PPGR

Logo projektu

Baner projektu granty ppgr

Burmistrz Nowego informuje, że w dniu 23 marca 2022r. została zawarta umowa o powierzenie grantu w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”,  pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, z siedzibą w Warszawie a Gminą Nowe z siedzibą w Nowem. Projekt grantowy obejmuje dostawę 137 sztuk laptopów z oprogramowaniem oraz 20 sztuk komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem, które trafią do dzieci i wnuków byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych.

Wartość projektu:  408.200,00zł

Strona projektu: https://www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eu

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe
województwo kujawsko-pomorskie, powiat świecki

Dane identyfikacyjne

  • NIP: 5591898336
  • REGON: 092351038
  • TERYT (TERC): 0414063
[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie: Urząd Gminy Nowe