Menu

Dane kontaktowe

Cyfrowa Gmina

Cyfrowa Gmina

baner projektu cyfrowa gmina

Burmistrz Nowego informuje, że w dniu 30 marca 2022r. została zawarta umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00,  pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, z siedzibą w Warszawie a Gminą Nowe z siedzibą w Nowem.

Projekt grantowy obejmuje cyfryzację biur Urzędu Gminy w Nowem oraz jednostek podległych i nadzorowanych, w tym; modernizację sieci LAN, zakup laptopów, doposażenie serwerowni, czyli zakup serwera z oprogramowaniem oraz zakup UPS, zakup stacji roboczych, scanerów, urządzenia wielofunkcyjnego, zakup oprogramowania antywirusowego, szkolenia dla urzędników  w zakresie cyberbezpieczeństwa, diagnozę cyberbezpieczeństwa.

Wartość projektu:  303.090,00zł

Strona projektu: https://www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eu

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe
województwo kujawsko-pomorskie, powiat świecki

Dane identyfikacyjne

  • NIP: 5591898336
  • REGON: 092351038
  • TERYT (TERC): 0414063
[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie: Urząd Gminy Nowe