Menu

Mieszkania - ul. Nowa 11

Mieszkania - ul. Nowa 11

RPO logo

„Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolno – warsztatowych na mieszkania socjalne w Nowem przy ulicy Nowej 11.”

Przedsięwzięcie realizowane jest przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020.

Zadanie realizowane jest w miejscowości Nowe.

Wskaźniki zadania:

  • liczba osób korzystających ze wspartych obiektów przeznaczonych na mieszkania socjalne, wspomagane, chronione – 25 osób,
  • liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością – 1 sztuka,
  • liczba wspartych obiektów przeznaczonych na mieszkania socjalne, wspomagane, chronione – 1 sztuka.

Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 22 stycznia 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Wartość projektu 1 205 922,62zł, kwota dofinansowania 807 452,09 złotych.

 Więcej informacji oraz zdjęć można znaleźć tutaj:

https://pl-pl.facebook.com/MieszkamyrazemprzyulicyNowej11/

 

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe
województwo kujawsko-pomorskie, powiat świecki

Dane identyfikacyjne

  • NIP: 5591898336
  • REGON: 092351038
  • TERYT (TERC): 0414063
[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie: Urząd Gminy Nowe